Wie zijn wij?

Wij zijn Ellis Delken en Sandy Posthumus Meyjes. Wij werken al jarenlang samen en wij vinden elkaar in ons enthousiasme voor het vak van docent Nederlands als tweede taal. Onze gezamenlijke drijfveer is dat wij uit persoonlijke ervaring weten hoe belangrijk het voor nieuwe Nederlanders is om de taal te beheersen. Wij gunnen iedereen die Nederlands leert een succesvol en inspirerend taaltraject; een taaltraject dat bijdraagt aan een zelfstandig leven in Nederland.

Wij hebben een opvatting over taalleren en taalles geven. Deze opvatting willen wij heel graag uitdragen en delen met docenten.

Wanneer leren zinvol, activerend en succesvol is, vindt iedereen het leren van een nieuwe taal leuk.

Een nieuwe taal leren in een vreemd land is hard werken en zeker in het begin een eenzaam proces. Om succesvol te zijn moet je oefenen, dat oefenen moet plezierig zijn, anders houd je het niet vol.

Leren is leuk en iedereen kan het!

Wij willen hieraan bijdragen. Dat doen wij door workshops te geven, door spelen- en lesmaterialen te ontwikkelen en oefeningen beschikbaar te stellen.

Wij zoeken met onze site en ons aanbod contact met:

  • de autonome taalleerder;
  • de docent die zijn cursisten nog meer wil uitdagen;
  • de docent die te maken heeft met leerlingen voor wie de Nederlandse taal een obstakel vormt om de vakles succesvol te volgen.

Wij zijn beiden (natuurlijk) ervaren docenten Nt2. Wij zijn betrokken als docent bij het scholingstraject van de Hogeschool Utrecht voor docenten Nt2, wij verzorgen workshops voor docenten. Ellis is ook deskundig op het gebied van NT2 aan basisschoolleerlingen en de ontwikkeling van taalbeleid. Sandy houdt zich ook bezig met toetsen, via haar werk voor het CvTE en DUO. Meer informatie over ons vind je op: www.taalactief.com, www.contact-nl.nl, Linkedin Sandy en Linkedin Ellis.